EPIZOOTIOLOŠKA JEDINICA

VETERINARSKA STANICA “OSEČINA” doo PECKA kao epizootiološu jedinicu u kojoj sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja pokriva teritoriju opštine Osečina u kojoj se nalazi dvadeset naseljenih mesta i to: Pecka, Skadar, Carina, Dragodol, Gunjaci, Konjic, Lopatanj, Bratačić, Ostružanj, Bastav, Konjuša,Belotić, Osečina, Dragijevica, Tudjin, Sirdija, Selo Osečina, Gornje Crniljevo, Plužac, Komirić. Poslove po Programu mera zdravstvene zaštite sprovodi za Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede sa kojim ima ugovor. Poslove iz klinike, terapije,veštačkog osemenjavanja kao i matičenja i selekcije domaćih životinja stanica sprovodi delom i na teritoriji susednih opština i to Krupnja, Ljubovije i Valjeva.

KARTA OPSTINE OSECINA

 

 

 

ZARAZNE BOLESTI KOJE SU DIJAGNOSTIKOVANE U NASOJ EPIZOOTIOLOSKOJ JEDINICI

BESNILO

( RABIES, LYSSA )

Od 2005 besnilo je dijagnostikovano u 14 domaćinstava i to u: Gunjacima, Carini, Konjicu, Skadru, Dragodolu, Lopatnju, Dragijevici, Ostružnju.

24.01. 2007. GUNJACI

09.02.2007. KONJIC

16.02.2007. CARINA

10.10.2008. SKADAR

24.12.2008. DRAGODOL

06.01.2009. DRAGODOL

26.02.2009. DRAGODOL

13.12.2009. LOPATANJ

23.08.2010. DRAGIJEVICA

13.10.2010 LOPATANJ

13.02.2011 LOPATANJ

14.03.2011 OSTRUŽANJ

14.07.2011 LOPATANJ

LEUKOZA GOVEDA

( LEUCOSIS ENZOOTICA BOVINA )

Od 2005 do danas ova bolest se javila u devet domacinstava i to u naseljenim mestima: Gunjaci, Lopatanj, Drgodol, Bastav, Sirdija i PLužac.

28.12.2006. GUNJACI

28.12.2006. LOPATANJ u tri domaćinstva

19.03.2007. SIRDIJA

07.03.2007. PLUŽAC

30.11.2007. BASTAV

09.10.2010. LOPATANJ

17.10.2010. DRAGODOL

BRUCELOZA

( BRUCELLOSIS )

Bruceloza je dijagnostikovana u tri domaćinstva u Plužcu, Konjicu i Gunjacima

05.04.2007. PLUŽAC kod goveda

23.06.2008. KONJIC kod ovaca

         2012. GUNJACI kod ovaca, soj B.OVIS

TUBERKULOZA

( TUBERCULOSIS BOVIS )

Dijagnostikovana u sest domaćinstava

02.04.2007. CARINA

02.04.2007. SKADAR

01.02.2008. PLUŽAC

15.08.2011. DRAGODOL

09.12.2011. DRAGODOL

26.07.2012. LOPATANJ

TRIHINELOZA

( TRICHINELLOSIS )

13.12.2007. CARINA

12.02.2008. SKADAR

01.12.2008. KOMIRIĆ

27.12.2010. TUDJIN

20.11.2011. KOMIRIĆ

           2012. odstreljena divlja svinja

KLASIČNA KUGA SVINJA

(PESTIS SUUM )

09.05.2005. KONJIC

09.05.2005. LOPATANJ

27.05.2005. KONJIC

AMERIČKA KUGA PČELINJEG LEGLA

( PESTIS APIUM )

 

04.09.2005 PECKA

19.08.2008 CARINA

NOZEMOZA PČELA

( NOSEMOSIS )

 

30.08.2010 KONJUŠA

15.09.2010 KOMIRIĆ

17.09.2010 DRAGIJEVICA

27.05.2011 KONJUŠA

30.05.2011 DRAGODOL

25.09.2011 DRAGODOL