carski

CARSKI REZ KOD GOVEDA – SECTIO CAESAREA CONSERVATIVA

 

  1. RADIMO ONDA KADA SAMO TOM OPERACIJOM MOŽEMO SPASITI I PLOD I MAJKU, I DA JE MAJKA KASNIJE SPOSOBNA ZA RADJANJE
  2. KADA SPAŠAVAMO MAJKU A PLOD JE MRTAV
  3. KAD SPAŠAVAMO PLOD JER JE ŽIVOT MAJKE VEĆ UGROŽEN
  4. DA JE EKONOMSKI OPRAVDAN

 

PROGNOZA – Pod uslovom da se operacija izvede što ranije uspesi se postižu u oko 98%. Pri prolongiranom porodjaju, laičkoj intervenciji, komplikovanom porodjaju gubitak je 20%.

 

Fotografija0016

 

OPERACIONE METODE – Razlikuju se medijani, paramedijani, ventrolateralni i bočni rez. Prva tri se izvode samo ako životinja leži, dok se bočni može izvesti i na stojećoj i na ležećoj životinji. Od operacionih metoda danas imaju prednost rezovi isključivo sa levog boka ili ventrolateralni. Prednost levog reza je što je operaciono polje dostupno kako na ležećoj tako i na stojećoj životinji, vertikalni rez dozvoljava hirurgu da izbegne dorzoventralne lukove slabinskih nerava. Ometanje operacije od nadirućih konvolata creva koje je manje sa leve strane.

 

culinesvadba 166

Opširnije: carski

PROLAPSUS

PROLAPSUS MATERICE – ISPADANJE – PROLAPSUS UTERI POST PARTUM

 

Uzrok ovog teškog poremećaja su atonija materice i labave veze prilično dugačkog porodjajnog kanala. Atonija nastaje zbog jakog istezanja materice kod velikog ploda, dvojki, prebrzog istiskivanja ploda, prejakih trudova i kontrakcija trbušnih mišića...Ponekad prolapsus uterusa nastaje i posle sasvim normalnog partusa čemu pogoduje urodjena predispozicija. Najpre nastaje manje uvraćanje, inverzija materičnog zida u šupljinu materice koja napreduje sa postpartalnim trudovima sve dotle dok se cela materica ne izvrne kao prst od rukavice i ne prodje kroz cerviks, vaginu i vulvu. Tada izvrnuti delovi materice deluju nadražajno za sve jače napinjanje do konačno celog ispadanja cele materice. Prolapsus je jači i kompletniji ako porodilja leži, jer su porođajni trudovi jači, pošto ležaj deluje kao odbojna podloga. Iza krave koja leži širi se masa uterusa zagasito crvene – modre boje. Kod krava koje stoje prolabirani deo dostiže veličinu veće vreće sve do skočnih zglobova. Kod krava prolabirana materica je načičkana karunkulima koji su ponekad prekriveni zaostalom posteljicom. Prolapsus je dislokacija materice i ubrzo dolazi do poremećaja cirkulacije i venske staze u materici. Zbog toga je materica cijanotična, uvećana, crveno – modre boje, krta lako se kida i krvari.

 

 prol

Opširnije: PROLAPSUS

PORODILJSTVO

OPLODNJA KRAVA

Oplodnja krava vrši se u estrusu koji se javlja oko 45 dana posle telenja. Ranije osemenjavanje suviše skraćuje laktacioni period i može pogodovati nastajanju imunoloških reakcija na spermatozoide, a propuštanje estrusa koji se javlja oko 45 dana nakon telenja može imati za posledicu duži period anestrije zbog izlučivanja minerala i drugih materija putem mleka.

Opširnije: PORODILJSTVO

posteljica

ZAOSTAJANJE POSTELJICE – RETENTIO SECUNDINARUM

 

Pod retentio secundinarum podrazumeva se patološko stanje porodilja nastalo zbog nemogućnosti odvajanja, odlupljivanja i izbacivanja placentarnih, plodovih ovojnica iz materice posle porodjaja ili pobačaja. Zadržavanje posteljice najčešće nastaje kod krava. Noramalno je da posteljica bude izbačena kratko vreme posle porodjaja kod krava za 1 – 5 časova, ovaca za 1 – 3 časa. Ukoliko posteljica u naznačenom periodu ne bude izbačena, kod životinja nastaje najpre nemir i napinjanje, a zatim poremećaji zdravstvenog stanja promena trijasa, anoreksija, intoksikacija i komplikacije lokalne i opšte infekcije, zapaljenje materice i u težim slučajevima peritonitis, sepsa i smrt.

 

e161 zapowiedzi ryc10

 

Nedovoljne kontrakcije materice posle porodjaja, izostajanje ili slabi posleporodjajni trudovi mogu da budu uzrok retenciji sekundina i drugih puerperalnih poremećaja, a uslovljene su u prvom redu nedovoljnim izlučivanjem oksitocina ili otkazivanjem muskuloznog sloja materice. Pri tome značajnu ulogu imaju konstitucionalni i kondicioni činioci, zatim nepravilno držanje, nekretanje, masna ishrana, pothranjenost, deficit minerala, oligoelemenata posebno selena, vitamina A i karotina, fizički napori, prevremeni porodjaj...

Opširnije: posteljica