RASE KOZA

ALPSKA KOZA

Alpska koza ili Francuska alpska koza (Alpine) je rasa domaće koze, koja potiče iz francuskih Alpa. Kod stvaranja ove rase korisšćena je dugogodišnja selekcija visoke proizvodnje mleka, zbog čega spada među najmlečnije rase koza. Na prvi pogled ova rasa liči na jelena, ima živahne oči, uši su uspravne, a nos je obično plav. Ima širok dijapazon boja i obeležja, boja varira od bele, sive, smeđe, crne, do crvene, ali moguća je pojava kombinacija ovih boja na istoj jedinki. Francuska alpska koza je krupna životinja i grublje je građe. Prosečna težina ženke je od 60-80 kg, a jarca 80-100 kg. Mlečnost koza ove rase iznosi 500-800 litara u toku jedne laktacije koja traje oko 280 dana. Izuzetno je cenjena zbog svoje mlečnosti.

 

BBB

 

 

SANSKA KOZA

 

Sanska koza je bela pasmina koza, poreklom iz Sanske doline u Švajcarskoj. Sanska koza je svetski najznačajnija i najpoznatija vrsta koza. Nastala je postepenom selekcijom na mlečnost. Danas postoje brojni lokalni sojevi širom sveta od kojih su najpoznatiji švajcarski, nemački i francuski.

 

 MMM

 

Sanska rasa je svetski rekorder po količini mleka koje je dala, 3.028 litara za 305 dana.je krupne ili krupne građe, čvrstih kostiju i životinja puna energije. Prosečna težina sanske koze je oko 68 kilograma, dok jarčevi teže preko 91 kilogram. Trup je dug oko 80 centimetara kod koza, i 95 cm kod jarčeva. Visina bez glave je kod koza prosečno je 74 cm, a kod jarčeva 85 cm. U proseku 100 koza ojari 180–200 jaradi. Porodna masa ženske jaradi je 3,5 kilograma, a muške 4 kilograma. Mlečnost iznosi 750 - 800 kg, a laktacija traje od 280-300 dana.

Sanska koza je prirodno bela, ponekad blago krem sa sivim ili crnim pegama na nosu ili oko očiju.