POSLOVI

Na osnovu rešenja MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA VETERINU je rešenjem broj 323 – 06 – 02025 od 27.07.2009 godine dala ovlašćenje doktorima veterinarske medicine ove stanice da obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije koji se odnose na:

        1.Vetrinarsko sanitarni pregled životinja u unutrašnjem prometu,

        2. Vetrinarsko sanitarni pregled prevoznih sredstava kojima se obavlja prevoz životinja u unutrašnjem prometu.

 

Pravilnikom o Programu mera zdravstvene zaštite regulisano je da je stanica u obavezi da uradi AKTIVNI NADZOR u svim domaćinstvima na svojoj epizootiološkoj jedinici i to tri puta godišnje u svim domaćinstvima gde se uzgajau svinje i živina i jednom godišnje u domaćinstvima gde se uzgajau goveda i ovce. To spada u redovnu obaveznu kontrolu životinja, a po potrbi i proceni može se raditi vanredni aktivni nadzor ukoliko postoje informacije o ne legalnom kretanju životinja ili drugih nepravilnosti na nekom imanju.

TABELA ZA AKTIVNI NADZOR

 

Na osnovu rešenja ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede o ovlašćenju broj 119 – 01 -427/2013 – 09 od 11.09. 2013.

za vršenje veterinarsko sanitarnog pregleda mesa – odstreljene divljači pre stavljanja u promet.