PROLAPSUS

PROLAPSUS MATERICE – ISPADANJE – PROLAPSUS UTERI POST PARTUM

 

Uzrok ovog teškog poremećaja su atonija materice i labave veze prilično dugačkog porodjajnog kanala. Atonija nastaje zbog jakog istezanja materice kod velikog ploda, dvojki, prebrzog istiskivanja ploda, prejakih trudova i kontrakcija trbušnih mišića...Ponekad prolapsus uterusa nastaje i posle sasvim normalnog partusa čemu pogoduje urodjena predispozicija. Najpre nastaje manje uvraćanje, inverzija materičnog zida u šupljinu materice koja napreduje sa postpartalnim trudovima sve dotle dok se cela materica ne izvrne kao prst od rukavice i ne prodje kroz cerviks, vaginu i vulvu. Tada izvrnuti delovi materice deluju nadražajno za sve jače napinjanje do konačno celog ispadanja cele materice. Prolapsus je jači i kompletniji ako porodilja leži, jer su porođajni trudovi jači, pošto ležaj deluje kao odbojna podloga. Iza krave koja leži širi se masa uterusa zagasito crvene – modre boje. Kod krava koje stoje prolabirani deo dostiže veličinu veće vreće sve do skočnih zglobova. Kod krava prolabirana materica je načičkana karunkulima koji su ponekad prekriveni zaostalom posteljicom. Prolapsus je dislokacija materice i ubrzo dolazi do poremećaja cirkulacije i venske staze u materici. Zbog toga je materica cijanotična, uvećana, crveno – modre boje, krta lako se kida i krvari.

 

 prol

PROGNOZA zavisi od trajanja prolapsusa i vrste životinja. Kod krava je povoljnija. Kod malih preživara se teško reponuje zbog uskoće vulve i vagine. Koze su naročito osetljive. Kod krmača je veoma kritičan, smrt nastupa zbog slabosti srca, loše cirkulacije i šoka.

TERAPIJA lečenje ima za cilj repoziciju, vraćanje ispale materice, koja se pre toga očisti, opere rastvorom blagog dezinficijensa i oslobodi zaostale posteljice. Ukoliko porodilja leži materica se pokupi i stavi na čisto platno, a ako stoji stavi se na širu dasku pokrivenu čistim platnom. Posle toga ogromna i teška materica krave treba da se anemizuje i smanji da bi mogla da se vrati kroz vulvu, vaginu i cerviks na svoje mesto. U tu svrhu materica se poliva hladnom vodom, rastvorom stipse i masira vlažnim i čistim ubrusom od vrha prema vulvi. Smanjenje obima prolabirane materice lako se postiže posipanjem sitnim šećerom 1 – 2 kg. Repozicija materice se olakšava epiduralnom anestezijom sa 5 – 10 ml 2 – 5 % tutokaina i podmazivanje materice uljem. Lakše je uraditi na stojećoj životinji jer su manji naponi.

 

prol 2

 

Repozicija prolabirane materice u krava je teška i naporna operacija za koju postoje tri načina. Jedan je da se sa obe šake pažljivo vraća gornji deo materice i cerviks, kroz vulvu i vaginu, drugi način je potiskivanje materice pesnicama od vrha materičnog roga na više, i treći kombinacija ova dva koji se najčešće i primenjuje. Materica se postepeno i pažljivo potiskuje kroz vulvu, vaginu i crviks u abdomen na svoje mesto. Treba koristiti momente kada prestanu naponi tj. njihove pauze, pri tome matericu treba čuvati od povreda i nečistoće. Posle repozicije rukom sa stisnutom pesnicom treba ući što dublje u matericu i ispraviti joj zidove.

 

prol 3

 

Posle repozicije u matericu se stavljaju antibiotici, a parenteralno se daje antitetanusni serum, uterotonici – oxitocin, kalcijum boroglukonikum. Posle repozicije treba zatvoriti polni otvor radi sprečavanja recidiva. To se postiže zatvaranjem – šivenjem vulve čvorastim šavovima, najčešće su dovoljna tri šava ili stavljanjem dva do tri Flessova zatvarača. Opasnost od recidiva postoji 3 – 4 dana, dok se cerviks ne zatvori u toj meri da spreči ispadanje. Šavovi treba da ostanu nekoliko dana.